Belasting, BTW en tolwegen

Belasting in Hongarije
Hongarije is voor de gepensioneerde Nederlander of Nederlander met een uitkering een belastingparadijs. De omzetbelasting of BTW in Hongarije was tot 2018 de hoogste van Europa met voor alle producten en diensten 27%. In 2018 is daar verandering in gekomen. Het gaat goed met Hongarije en de regering heeft daarom op diverse terreinen belastingverlagingen toegepast. Zo ook op de BTW. Deze is nu 27%, 18% of 5%, afhankelijk van het gekochte product of afgenomen dienst. Daarbij blijft dat de Nederlander die in Hongarije woont bijna geen belasting. Behalve met BTW, dient rekening gehouden te worden met enkele tientjes gemeentebelasting per jaar en enkele tientjes per jaar voor het ophalen van het vuilnis. Waterschapsbelasting kent Hongarije niet. Maar wanneer een huis op riool is aangesloten, betaald men een percentage over het gebruik van het leidingwater. Ook de kosten van de zorg en medicijnen zijn een schijntje in verhouding met het veel te dure Nederland. Dit geldt ook voor wegenbelasting of voertuigbelasting.

BTW of ÁFA
In Hongarije wordt net als in Nederland omzetbelasting of BTW geheven. Dit is een belasting over de aankoop van goederen en diensten. In Hongarije wordt dit ÁFA genoemd. De hoogte van de omzetbelasting is 27%, 18%, 5%, afhankelijk van de aard van het afgenomen product of dienst. Download hier een eenvoudig overzicht: Overzicht BTW Hongarije. Van 27% kunt u als Nederlander van schrikken, maar als u alle belastingen in Nederland bij elkaar op telt, is het betalen van belasting in Hongarije een lachertje. Daarnaast zijn er genoeg bedrijven die hun diensten zonder bonnetje aanbieden of lokale werkers die een beetje proberen bij te verdienen in het weekend.

ÁFA wordt geheven over goederen en diensten. Denk bijvoorbeeld aan eten, drinken, meubels en dergelijken. Maar ook over diensten, zoals het werk van de loodgieter, courtage van de makelaar of het werk van een aannemer. Ook over commercieel vastgoed wordt ÁFA geheven. Met commercieel vastgoed wordt vastgoed bedoelt, dat in het bezit is van een bedrijf. Als het ene bedrijf dit van een ander bedrijf koopt hoeft er geen ÁFA betaald te worden, maar koopt u dit als particulier, dan bent u naast de aankoopprijs ook 27% ÁFA verschuldigd. Als u bij een makelaar een grondstuk, huis of ander vastgoed koopt, verstandig te vragen of dit vastgoed van een particulier of een bedrijf is.

Gemeentebelasting
Net als in Nederland kunnen gemeentes in Hongarije lokale belasting heffen, als u een huis in die plaats heeft. De hoogte van deze lokale belasting of gemeentebelasting is afhankelijk van de plaats waar u uw huis heeft. De gemeentelijke- of lokale belastingen bestaan uit: belasting per huis, oppervlakte perceel, toeristenbelasting, bedrijfsbelasting. Het is niet verstandig om de keuze van uw toekomstige plaats van uw huis of vakantiewoning af te laten hangen van de hoogte van deze lokale belastingen, omdat deze omgerekend slechts enkele tientjes per jaar zijn.  In sommige dorpen wordt in het geheel geen belasting geheven.

Waterschapsbelasting
In Nederland is het gebruikelijk om jaarlijks enkele honderden euro’s waterschapsbelasting te betalen. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het afvoeren en zuiveren van afvalwater, het verstevigen van dijken en het onderhouden van gemalen in Nederland. In Hongarije wordt geen jaarlijkse waterschapsbelasting geheven. Alleen bij de aanwezigheid van riool, betaald men een percentage over het gebruikte leidingwater. Dit is de reden dat veel Hongaren water uit een waterput oppompen om deze in huis te gebruiken. Voor de Nederlander met pensioen of uitkering in Hongarije, is deze rioolbelasting over het leidingwater een fractie van wat men in Nederland betaald.

Als er riool in een plaats aangelegd wordt, betalen alle inwoners een klein deel mee om deze aan te leggen. Op die manier wordt alles betaalbaar gehouden.

Ophalen huisvuil
Huisvuil wordt in Hongarije door een bedrijf opgehaald. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw huisvuil, is afhankelijk van de plaats waar u woonachtig bent of uw vakantiehuis heeft. Omgerekend kost het ophalen van huisvuil enkele tientjes per jaar.

Het vuilnis aan de straat zetten kan door middel van een vuilnisbak. Als u weinig afval heeft, omdat u bijvoorbeeld een vakantiehuis heeft, kunt u er voor kiezen vuilniszakken aan de straat te zetten. Dit mogen niet vuilniszakken uit de winkel zijn, maar moeten speciale zakken zijn die u koopt via het vuilverwerkingsbedrijf. Het kopen van die zakken brengt de nodige administratieve rompslomp met zich mee, waardoor veel Nederlanders eieren voor hun geld kiezen door te kiezen voor een vuilnisbak.

Wegenbelasting of voertuigbelasting
Als schrijver van deze website, was ik tamelijk verward toen ik de aanslag van de wegenbelasting ontving. Ik begreep namelijk eerst dat dit een aanslag voor twee maanden was. Dit mede gezien de hoogte van het bedrag. Na de datum nog eens goed bestudeert te hebben, bleek deze aanslag van de voertuigbelasting voor twee halve jaren te zijn. De gegevens van de voertuigbelasting staan samengevat op een speciaal pasje, opgestuurd wordt na aanvraag van een Hongaars kenteken.

Tol en tolwegen
Het is mogelijk om overal te komen in Hongarije zonder het betalen van tol en zonder het gebruik maken van tolwegen. Het kan zijn dat u voor gebruik wil maken van de tolwegen. Hiervoor dient u tevoren een vignet aan te vragen. Dit is een elektronisch vignet (matrica, uitspraak matrietsaa). Deze koopt u bij een benzinestation. Men zal vragen naar uw kentekennummer (rendszám, uitspraak: rentsaam). Na aankoop van het vignet ontvangt u een aankoopbewijs en wordt uw kentekennummer in het tolsysteem opgenomen. Controleer altijd of het juiste kentekennummer en de juiste datum op het betaalbewijs vermeld staan. Er hoeven geen stickers op de ramen geplakt te worden, zoals bijvoorbeeld in Oostenrijk. Aan de tolwegen staan controleurs of camera’s die uw kentekenplaat lezen en controleren of u tol betaald heeft. Het betaalbewijs dient u 1 jaar te bewaren.

Voor welke wegen tol betaald dient te worden leest u op:
http://toll-charge.hu/articles/article/road-network