Speciale dank voor Hongaarse consul Péter Danku

31 OKTOBER 2017 – Hongaarse consul Danku Péter bezocht onze cliënt in het ziekenhuis van Deventer voor het legaliseren van een handtekening op een koopcontract. We willen hem hiervoor speciaal bedanken. Tevens was er door de verbouwing van het Hongaarse consulaat een wachtlijst van 3 maanden. Buiten deze wachttijd om heeft hij binnen een week een bezoek gebracht aan onze cliënt. Hiervoor onze hartelijke dank.

Op 13 oktober 2017 bracht de Hongaarse consul Danku Péter een bezoek aan één van onze cliënten in het Deventer Ziekenhuis. Onze cliënt was door invaliditeit en gezondheidsproblemen niet in staat het Hongaarse consulaat in Den Haag te bezoeken voor de legalisatie van een handtekening op een koopcontract voor een huis in Hongarije.

We waarderen de inzet van Danku Péter en willen hem extra bedanken dat hij ter plaatse de handtekening wilde legaliseren. Het consulaat in Den Haag wordt momenteel verbouwd en de wachttijd voor het legaliseren van handtekeningen is gedurende verbouwing langer dan 3 maanden. Consul Danku Péter heeft buiten deze wachtlijst om onze cliënt in het ziekenhuis bezocht.

Bron: Facebook 2017, René Koopman over zijn koop van zijn Hongaars huis (ID107).