Maximum snelheden en tolwegen

Naar aanleiding van de door de Europese Unie opgelegde doelstellingen aan Hongarije, vinden er aanzienlijk meer snelheidscontroles plaats op de Hongaarse wegen. Het betreft een groot aantal vaste meetpunten en mobiele meetpunten. Daarbij assisteert de politie met extra camera’s langs de weg, waardoor het aantal controle punten aanzienlijk hoger is dan gebruikelijk.

Hongarije loopt al jaren voor op andere Europese landen, wanneer het de controle van verkeers-deelnemers betrof. Vanaf 5 april 2016 zijn de nieuwe verkeerscamera’s in gebruik genomen. Deze leggen overtreders van de maximum snelheid, het rijden op de verkeerde strook of het inhalen over een doorgetrokken strook. Het betreft 365 vaste meetpunten en 160 mobiele meetpunten verspreid over het heel Hongarije.

De nieuwe camera’s en meetapparatuur zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de door de Europese Unie gestelde doelstellingen. Het doel is om het aantal verkeersdoden terug te brengen naar 0 in 2050. De camera’s spelen een belangrijke rol in het ontmoedigen van het overtreden van de maximale snelheden en daarbij het terugbrengen van het aantal dodelijke verkeersongelukken.

De maximum snelheden in het kort (tenzij anders aangegeven):
– binnen de bebouwde kom = 50 km
– buiten de bebouwde kom = 90 km
– autowegen (geen tol) = 110 km
– snelwegen (tol) = 130 km

Bent u voor het eerst in Hongarije met de auto? Koop dan bij de grens of benzinestation een tol-vignet. De kans is groot dat uw navigatie-systeem in uw auto u via de tolwegen laat rijden. Met een tol-vignet kunt u zorgeloos gebruik maken van alle wegen in Hongarije.