Bouwgrond

Diverse bouwgronden, percelen binnen- en buiten de bebouwde kom, vakantieparken, woonwijken en andere projecten.