Huurkoop Hongarije

Overweegt u om een huis te kopen in Hongarije door middel van huurkoop? Lees eerst deze pagina.

Lees voor specifieke vragen de pagina’s:

Op deze pagina beantwoorden we de vragen:

Kan ik een huis huurkopen in Hongarije?
Huurkoop in Hongarije is de meest onveilige manier om een huis te kopen in Hongarije. Er zijn ook andere manieren om een huis te kopen als u het geld op het moment niet geheel tot uw beschikking heeft. Bijvoorbeeld door een huis te kopen door middel van:

Huurkoop is onveilig om verschillende redenen. Voor de koper, omdat:

  • bij het te laat betalen dient deze het huis te verlaten en is deze de eerdere betalingen kwijt,
  • er juridisch geen bescherming is bij eventuele geschillen met de verkoper,
  • de verkoper de eigenaar blijft van het vastgoed tot de laatste betaling voldaan is en daarmee naar eigen wil kan blijven handelen.

Huurkoop in Hongarije is onveilig voor de verkoper, omdat:

  • de koper in een vroeg stadium kan stoppen met de betalingen en het vastgoed,
  • de koper het onroerend goed onaangekondigd kan verlaten,
  • er onvoldoende controle is op de woning en de koper het huis in gevandaliseerde staat achter kan laten,
  • eventuele schade aan het vastgoed kan groter zijn dan de verrichte betalingen,
  • bij aankondiging van de koop in het Hongaarse Kadaster kan het huis bij verlating juridisch gezien onverkoopbaar worden,
  • na aanvraag van een Hongaarse adreskaart geniet de koper juridische bescherming en is moeilijk van het onroerend goed te verwijderen, ook bij het uitblijven van betalingen, omdat huurkoop in Hongarije niet bestaat en het daarom gezien wordt als huur of koop.

 

Als huurkoop in Hongarije onveilig is, hoe kan ik dan een huis in Hongarije betalen?
Huurkoop in Hongarije is onveilig. Huurkoop bestaat niet in Hongarije en u bent juridisch niet beschermd als er problemen of geschillen zijn. Er zijn andere manieren om een huis te financieren:

– Lening of hypotheek in Nederland of België
Neem voordat u zich gaat oriënteren voor een huis in Hongarije contact op met uw bank of hypotheek adviseur in Nederland of België om te informeren of u in aanmerking komt voor een hypotheek of persoonlijke lening.

– Crowd funding
Kunt u geen hypotheek in Nederland of België krijgen? Dan is lenen van vrienden, familie of collega’s een optie. Heeft u plannen voor een bedrijf in Hongarije? Maak een presentatie van uw plan en ga op zoek naar investeerders. Er zijn speciale websites voor ‘crowd funding’ om een lening van een groep particulieren te krijgen. Biedt een goede rente en maak goede afspraken om het geld lenen voor hen aantrekkelijk te maken.

– Termijnbetaling zonder eigendomsrecht
Wanneer u geen hypotheek kunt krijgen in Hongarije, Nederland of België en u geen geïnteresseerden kunt vinden voor ‘crowd funding’, dan is termijnkoop een optie. Het huis blijft van de verkoper tot u de gehele koopsom betaald heeft. Bij huurkoop mag u gelijk van het huis gebruik maken, maar bij deze oplossing niet. Deze optie is aantrekkelijk voor de verkoper, omdat deze een grote kans heeft op het vinden van een koper, zonder dat deze enig risico loopt.

– Ruimere periode tussen aanbetaling en restbetaling
Als u een grote aanbetaling kunt doen, vooraf aan de te betalen termijnen, is de verkoper bereid om met u mee te denken. Deze optie is met name aantrekkelijk voor hen die nog een koper voor hun huis in Nederland of België moeten vinden om de volledige koopsom te kunnen betalen. De verkoper kan u met een grote aanbetaling voldoende tijd gunnen om een koper voor uw huis in Nederland of België te vinden.

Lees voor meer vragen en antwoorden de pagina’s: