Privacy

De bepalingen voor klanten en gebruikers van Eigen Huis Hongarije vanaf 1 september 2019:

Het concept van Eigen Huis Hongarije is per 1 december 2018 gewijzigd. Alle e-mails en persoonsgegevens van voorafgaande jaren zijn op 1 september 2019 verwijdert. Wanneer u per 1 december 2018 ons een e-mail stuurt, geeft u automatisch toestemming voor opslaan en voor nader contact gebruiken van contact- en persoonsgegevens. Wij zullen uw contact- en persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaren.

De bepalingen voor klanten en gebruikers van Eigen Huis Hongarije van vóór 1 september 2019:

Hoe lang wij uw contact- en persoonsgegevens bewaren
De contactgegevens vermeldt op Eigen Huis Hongarije worden uitsluitend vermeld na uitdrukkelijke toestemming van de vastgoedeigenaar. Deze heeft per e-mail aangegeven welke contactgegevens vermeld dienden te worden. Na iedere twaalf maanden dienen vastgoedeigenaren aan te geven welke contactgegevens bij het vastgoed vermeld dienen te worden. Mocht dit niet tijdig gebeuren, wordt het vastgoed van Eigen Huis Hongarije verwijdert.

Hoe gaan we om met uw contact- en persoonsgegevens
Heeft u contact met de redactie van Eigen Huis Hongarije 
dan kan dit uitsluitend per e-mail naar het e-mailadres info@eigenhuishongarije.nl. Uw e-mailadres dat met uw bericht wordt meegezonden, gebruiken wij om u te antwoorden.

Contact- en persoonsgegevens van klanten onderling
Wij verstrekken nooit contact- en persoonsgegevens zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, per brief of e-mail, van de persoon in kwestie. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de wijze waarop contact- en persoonsgegevens door derden gebruikt worden.

 

De bepalingen voor klanten en gebruikers van Eigen Huis Hongarije van vóór 1 december 2018:

Als verkoper van Hongaars onroerend goed worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het opstellen van een verkoopovereenkomst. Na het vinden van een koper van uw Hongaarse onroerend goed wordt opnieuw naar uw persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt voor het opstellen van een voorlopig contract en daarna worden deze verzonden naar de Hongaarse advocaat die verantwoordelijk is voor het opstellen en bekrachtigen van het definitieve koopcontract. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en uitsluitend met uw schriftelijke toestemming voor andere doelen.

Als koper van Hongaars onroerend goed worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het opstellen van een voorlopige koopovereenkomst en worden daarna doorgestuurd naar de advocaat die verantwoordelijk is voor het opstellen van het definitieve koopcontract. Alleen met uw schriftelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens voor andere doelen gebruikt worden.

Overeenkomsten en contracten
Met overeenkomsten en contracten met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en worden uitsluitend gedeeld tussen de op de overeenkomst beschreven partijen.