Privacy

Eigen Huis Hongarije Makelaardij is een concept van de Hongaarse makelaardij Biztosház Kft. Al sinds het bestaan van Biztosház Kft gaan we uiterst zorgvuldig om met de contact en persoonsgegevens van onze klanten.

Hoe lang wij uw contact- en persoonsgegevens bewaren
Gezien de aard van onze werkzaamheden en de bewaarplicht worden alle contact- en persoonsgegevens voor één jaar bewaard of tot één jaar na de afloop van overeenkomsten met onze makelaardij. Uiteraard kunt u als klant ten alle tijden verzoeken tot de verwijdering van uw persoonsgegevens, behalve als er sprake is van wanbetaling of andere strafbare feiten.

Hoe gaan we om met uw contact- en persoonsgegevens
Bij het aanvragen van informatie
 schriftelijk, per e-mail of telefonisch worden uw persoonsgegevens en contactgegevens alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden of na uw nadrukkelijke verzoek per e-mail u te voorzien van andere informatie met betrekking van Hongaars onroerend goed uit ons aanbod.

Als verkoper van Hongaars onroerend goed worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt voor het opstellen van een verkoopovereenkomst. Na het vinden van een koper van uw Hongaarse onroerend goed wordt opnieuw naar uw persoonsgegevens gevraagd. Deze worden gebruikt voor het opstellen van een voorlopig contract en daarna worden deze verzonden naar de Hongaarse advocaat die verantwoordelijk is voor het opstellen en bekrachtigen van het definitieve koopcontract. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt en uitsluitend met uw schriftelijke toestemming voor andere doelen.

Als koper van Hongaars onroerend goed worden uw persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het opstellen van een voorlopige koopovereenkomst en worden daarna doorgestuurd naar de advocaat die verantwoordelijk is voor het opstellen van het definitieve koopcontract. Alleen met uw schriftelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens voor andere doelen gebruikt worden.

Contact- en persoonsgegevens van klanten onderling
Bij bezichtiging of na koop wisselen kopers en verkopers soms contactgegevens uit. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze contact- en persoonsgegevens na deze onderlinge uitwisseling. Wij verstrekken nooit contact- en persoonsgegevens zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming, per brief of e-mail, van de persoon in kwestie.

Overeenkomsten en contracten
Met overeenkomsten en contracten met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan en worden uitsluitend gedeeld tussen de op de overeenkomst beschreven partijen.

Publicatie van contact- en persoonsgegevens
Uitsluitend na uitspraak van een rechter of een andere officiële kan er besloten worden om overgegaan worden tot de publicatie van (een deel) van uw contact- en persoonsgegevens, bijvoorbeeld na laster, diefstal, vandalisme, wanbetaling of oplichting.

Mocht u verdere vragen hebben over de verwerking van uw contact- en persoonsgegevens, neem dan contact op met onze makelaardij in Hongarije.