Ontwikkelingen Huizenmarkt Hongarije

Op deze pagina beschrijven we de ontwikkelingen van de huizenmarkt in Hongarije. Wanneer er nieuwe interessante ontwikkelingen zijn, vullen we deze pagina verder aan.

Huidige stand van zaken
De huizenmarkt van Hongarije staat momenteel op kookpunt. Nederlanders en Belgen zoeken manieren om hun thuisland te verlaten. De genen die spaargeld hebben, vertrekken gezien het fiscale en politieke klimaat naar Hongarije. Hongarije is veilig, weinig immigranten uit niet-westerse landen, meeste pensioenen en uitkeringen belastingvrij en nog betaalbaar vastgoed.

Dit was na 2008 totaal anders. De markt zakte in. Toerisme en de vakantiehuizenmarkt stokte. De huizenprijzen daalde van 2008 tot 2013 door het afnemende toerisme en een nationale hypotheek-crises in Hongarije. Het is van 2008 tot 2016 een kopers-markt. (Dat wil zeggen dat de verkopers blij dienen te zijn met iedere potentiële koper en ieder bod serieus in overweging dienen te nemen.

Vanaf 2013 stabiliseerde de huizenmarkt zich geleidelijk. Dankzij de Hongaarse president kwam er een einde aan de hypotheek-crises en ook nam de vraag naar een nieuw thuis in Hongarije toe. Dit laatste was dankzij de afnemende levensstandaard van gepensioneerden in Nederland en België. Tussen 2016 tot 2018 verandert de kopers-markt in een verkopers-markt. (Dat wil zeggen dat verkopers steeds minder lang hoeven te wachten op een koper en niet elk bod meer serieus hoeven te overwegen.)

In Budapest zijn de prijzen voor met name appartementen in 2017 met een kwart gestegen in verhouding met het jaar ervoor. Kleinere steden als Pécs (Baranya, Zuidwest Hongarije) vertonen ook een stijging in de prijzen van woonhuizen en appartementen.

In de zomer van 2017 is er een verdubbeling geweest in de vraag naar een huis in Hongarije ten aanzien van het eerdere jaar. De meeste kopers waren afkomstig uit West Europa en met name Nederland, België en Duitsland. Daarbij kocht men het huis met immigratie als doel. De meeste Nederlanders en Belgen verlieten hun thuisland omdat zij zich benadeelt voelden door hun overheden. Het zuurverdiende geld van pensioenen zou meer en meer opgaan aan belastingen die hen uiteindelijk niet ten goede zou komen. Ook de toenemende immigratie van asielzoekers baarde zorgen, met name omdat zij zich niet met deze cultuur konden verenigen.

Vanaf november 2017 kwam er met name uit Nederland een stroom van migranten naar Hongarije op gang. De aanleiding hiervan waren twee publicaties, een artikel in Algemeen Dagblad en streekbladen en een item in het RTL-Nieuws, waarbij de fiscale voordelen voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden en daarbij het nog betaalbare vastgoed onder de aandacht werden gebracht. Ook sprak het immigratiebeleid van de Hongaarse regering de lezer en kijker aan.

Ook in de lente van 2018 blijft de vraag het aanbod te overstijgen. Er is vanaf dat moment een geleidelijke stijging in de prijzen merkbaar. Makelaars passen dienstverlening aan om aan de nieuwe vraag te kunnen blijven voldoen. In 2019 is de Hongaarse huizenmarkt een verkopers-markt geworden. (Dat wil zeggen dat nu de koper niet al te veel eisen kan stellen en niet lang kan wachten met een eventueel bod.) In het begin van de zomer van 2018 hebben de meeste op dat moment te koop staande huizen een eigenaar gevonden. Het restant is grotendeels in de herfstvakantie verkocht.

De lente van 2019 is voor huiseigenaren net als het jaar ervoor veelbelovend van start gegaan. Huiseigenaren melden dat met name in april en mei geïnteresseerden komen kijken. 

2019 was een goed jaar voor Nederlandse en Belgische huiseigenaren.

 

We houden u op de hoogte.

Lees meer: