Ontwikkelingen Huizenmarkt Hongarije

Op deze pagina beschrijven we de ontwikkelingen van de huizenmarkt in Hongarije. Wanneer er nieuwe interessante ontwikkelingen zijn, vullen we deze pagina verder aan.

Huidige stand van zaken
De huizenmarkt van Hongarije staat momenteel op kookpunt. Nederlanders en Belgen zoeken manieren om hun thuisland te verlaten. De genen die geld hebben, vertrekken gezien het fiscale en politieke klimaat naar Hongarije. Hongarije is veilig, weinig immigranten uit niet-westerse landen, meeste pensioenen en uitkeringen belastingvrij en nóg betaalbaar vastgoed.

NA HET JAAR 2008
Dit was na 2008 totaal anders. De markt zakte in. Toerisme en de vakantiehuizenmarkt stokte. De huizenprijzen daalde van 2008 tot 2013 door het afnemende toerisme en een nationale hypotheek-crises in Hongarije.

NA HET JAAR 2013
Vanaf 2013 stabiliseerde de huizenmarkt zich geleidelijk. Dankzij de Hongaarse president kwam er een einde aan de hypotheek-crises en ook nam de vraag naar een nieuw thuis in Hongarije toe. Dit laatste was dankzij de afnemende levensstandaard van gepensioneerden in Nederland en België.

NA HET JAAR 2016
In Budapest zijn de prijzen voor met name appartementen in 2017 met een kwart gestegen in verhouding met het jaar ervoor. Kleinere steden als Pécs (Baranya, Zuidwest Hongarije) vertonen ook een stijging in de prijzen van woonhuizen en appartementen.

SEPTEMBER 2017
In de zomer van 2017 is er een verdubbeling geweest in de vraag naar een huis in Hongarije ten aanzien van het eerdere jaar. De meeste kopers waren afkomstig uit West Europa en met name Nederland, België en Duitsland. Daarbij kocht men het huis met immigratie als doel. De meeste Nederlanders en Belgen verlieten hun thuisland omdat zij zich benadeelt voelden door hun overheden. Het zuurverdiende geld van pensioenen zou meer en meer opgaan aan belastingen die hen uiteindelijk niet ten goede zou komen. Ook de toenemende immigratie van asielzoekers baarde zorgen, met name omdat zij zich niet met deze cultuur konden verenigen.

Hierbij ontstond er meer vraag naar direct bewoonbare huizen. De prijzen van renovatie-objecten bleven stabiel.

DECEMBER 2017
Vanaf november 2017 kwam er met name uit Nederland een stroom van migranten naar Hongarije op gang. De aanleiding hiervan waren twee publicaties, een artikel in Algemeen Dagblad en streekbladen en een item in het RTL-Nieuws, waarbij de fiscale voordelen voor uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden en daarbij het nog betaalbare vastgoed onder de aandacht werden gebracht. Ook sprak het immigratiebeleid van de Hongaarse regering de lezer en kijker aan.

APRIL 2018
De vraag naar direct bewoonbare huizen begint het aanbod te overstijgen. Er is vanaf dat moment een geleidelijke stijging in de prijzen merkbaar. Collega-makelaars passen dienstverlening aan om aan de nieuwe vraag te kunnen blijven voldoen. Wij breiden het aantal medewerkers uit om iedereen goed van dienst te blijven.

JULI 2018
Momenteel zijn de meeste objecten in ons huizenaanbod verkocht.

NOVEMBER 2018
In de zomer en herfstvakantie was er een bijzonder aantal kijkers en kopers geweest. Gezien ontwikkelingen in de markt willen we de wijze van het aanbieden van onroerend goed gaan wijzigen, om nog beter aan deze nieuwe vraag te kunnen beantwoorden.

PER 1 DECEMBER 2018
Eigen Huis Hongarije neemt afscheid van onze Nederlandstalige contactpersoon Vincent Eggermond. Informatie over het kopen van Hongaars vastgoed en aangeboden vastgoed met contactgegevens van eigenaren blijven op de website www.eigenhuishongarije.nl vermeld.